ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุอัตโนมัติ

 

 

     

เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Automatic (code print # 1 )

การทำงาน            มี 2 แบบคือแบบขาเหยียบและแบบอัตโนมัติโดยปรับที่สวิตซ์บริเวณฐานและค่อยปรับความเร็วมันก็จะทำงานแบบอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

2. สามารถพิมพ์ลงบนแคปซีลฝาขวดน้ำดื่มก่อนที่จะทำการอบรัดลงบนฝาขวดได้อีกด้วย

3. ปรับระดับความร้อนได้

4. ปรับระดับความเร็วในระบบอัตโนมัติได้

5. สามารถใช้แบบขาเหยียบหรือทำแบบอัตโนมัติก็ได้

6. พิมพ์วันที่แบบผ้าหมึกลงบนพลาสติก หรือ กระดาษก็ได้

7. สีของผ้าหมึกสามารถเลือก

8. ได้ตัวหนังสือที่พิมพ์คมชัด

 

  

เครื่องพิมพ์ฮ๊อตแสตมป์ Manual (code print # 2 )

การทำงาน            ใช้มือจับคันโยกกดลงจะทำการปั๊มทันที

คุณสมบัติ

1.สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/ วันหมดอายุบนฝาถ้วยน้ำดื่ม น้ำผลไม้

2. สามารถพิมพ์ลงบนแคปซิลฝาขวดได้

3. ใช้มือกดในการพิมพ์

4. ใช้ตัวเล็กเหล็กและคาร์บอนในการพิมพ์

5. เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมครอบครัวขนาดเล็ก

6. พิมพ์วันที่แบบผ้าหมึกลงบนพลาสติก หรือ กระดาษก็ได้

7. สีของผ้าหมึกสามารถเลือก

8. ได้ตัวหนังสือที่พิมพ์คมชัด

 

 

      

 เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุชนิด Auto Feet(code print # 3 )

การทำงาน            ตั้งจำนวนที่จะพิมพ์ไว้จากนั้นนำสิ่งที่ต้องการพิมพ์วางบนแท่นเครื่องจะพิมพ์จนครบจำนวนแล้วเครื่องจะหยุดพิมพ์โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุลงบนแผ่นสติกเกอร์  ฉลากน้ำดื่ม  หรือซองลามิเนต

2. สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งในการพิมพ์ได้

3. ประกอบด้วย multi function print wheel พิมพ์ได้มากที่สุด 5 บรรทัด, 15 ตัวอักษร มีขนาด 2 mm., 2.5 mm. หรือแล้วแต่ผู้ใช้กำหนด

4. สามารถพิมพ์ได้ 300 ชิ้นต่อนาที

5. สามารถวางชิ้นงานซ้อนกันได้จำนวนมาก เพื่อพิมพ์ต่อเนื่อง

6. มีเครื่องนับจำนวนชิ้นงาน(counter) เพื่อความสะดวกในการนับจำนวนชิ้นงานที่แน่นอน

7. มีการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

 

 
ชนิดเครื่องจักร

เครื่องปิดผนึก (Seal machine) article
เครื่องหดรัดฟิล์ม (Shrink Machine) article
เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ article
เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว