ReadyPlanet.com


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


เครื่องหดรัดฟิล์ม (Shrink Machine) article

 

เครื่องหดรัดฟิล์ม

               

                   

เครื่องแอลซิลพร้อมตู้อบ 2 in 1 Shrink  Pack Machink

การทำงาน            นำสินค้าเข้าสู่ถาดฟิล์มเพื่อห่อสิ้นค้า จากนั้นนำสินค้าที่ห่อแล้วเข้าเข้าตู้อบ กดฝาเครื่องซีลลงมันจะสามารถอบฟิล์มได้โดยอัตโนมัติใช้เวลา 3-5 วินาที และตัดฟิล์มส่วนเกินออกด้วยทันที

คุณสมบัติ

1. สามารถแพคสินค้าด้วยฟิล์มม้วน พีวิซี ซึ่งจะมีขนาดที่เหมาะสมกับตัวเครื่อง

2. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

3. สามารถตั้งเวลาในการอบ  เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้

4. สินค้าที่ใช้ เช่น ของเด็กเล่น หนังสือ เป็นต้น

 5. ใช้คนงานเพียง 1คน

 

  

 

     

    Continuos Seal-Cut-Shrink Packaging Machine

 

                 

เครื่องแอลซีลพร้อมตู้อบฟิล์มหดแบบอุโมงค์ Shrink Tunnel +Semi-Auto L-type Sealer 

การทำงาน            นำสินค้ามาวางบนแป้นรองรับชิ้นงานโดยใส่ระหว่างกลางฟิล์ม2ชั้น พับกลาง แล้วเลื่อนสินค้าที่ห่อมายังเครื่องตัดฟิล์ม L-seal ใช้มือกดชุดแขน L-seal ลงมาเพื่อตัดฟิล์มและเชื่อมฟิล์มแขนนี้ยกตัวขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้นย้ายชิ้นงานมายังตู้อบฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มหดรัดสินค้า

คุณสมบัติ

1. สามารถนำฟิล์มหดมาห่อสินค้า ตัดและซีลฟิล์มให้มีขนาดที่เหมาะสม

2. สามารถย้ายชิ้นงานที่หุ้มด้วยฟิล์มมายังตู้อบแล้วเครื่องจะทำการอบฟิล์มให้ติดเข้ารูปกับสินค้า อย่างสวยงาม

3.ใช้ได้กับฟิล์มหดทุกชนิด เช่น  PP PVC POF

4. มีระบบ cool down อัตโนมัติ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

5. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

6. ลำเลียงโดยใช้สามารถปรับความเร็วของสายพานได้

7. สายพานทนความร้อนได้สูง

8. มีปุ่มควบคุมกำลังลม ทำให้อากาศหมุนเวียนได้ 100 %

 

             

 

            

 Automatic Sleeve Wrapper+ PE film Shrink Packaging Machine แบบใช้กับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการการหดรัด

คุณสมบัติ

1. เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นขวด อาจมีถาดรองหรือไม่มีถาดรองก็ได้

2. สามารถย้ายชิ้นงานที่หุ้มด้วยฟิล์มมายังตู้อบแล้วเครื่องจะทำการอบฟิล์มให้ติดเข้ารูปกับสินค้า อย่างสวยงาม

3.ใช้ได้กับฟิล์มหดทุกชนิด เช่น  PP PVC POF

4. มีระบบระบายความร้อนภายในตัว

5. มีระบบแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคอยตรวจสอบเพื่อป้องกันการปิดผนึกผิดพลาด

6. ลำเลียงโดยใช้สามารถปรับความเร็วของสายพานได้

7. สายพานทนความร้อนได้สูง

 

 

  

Manual L-type Sealer         

การทำงาน            นำสินค้าเข้าสู่ถาดฟิล์มเพื่อห่อสิ้นค้า จากนั้นนำสินค้าที่ห่อแล้วเข้าเข้าตู้อบ กดฝาเครื่องซีลลงมันจะสามารถอบฟิล์มได้โดยอัตโนมัติใช้เวลา 3-5 วินาที และตัดฟิล์มส่วนเกินออกด้วยทันที

คุณสมบัติ

1. เหมาะกับฟิล์ม PE,POF,PVC,PP

2. กำหนดระยะเวลาในการตัดฟิล์มได้

3. ปรับระดับอุณหภูมิได้

4. ไม่ก่อให้เกิดควัน

 

Automatic L-type Sealer+Shrink Tunnel

การทำงาน            นำสินค้ามาวางบนแป้นรองรับชิ้นงานเพื่อห่อสิ้นค้า นำสินค้าสอดเข้าไปในฟิล์มพลาสติก(ฟิล์มที่ใช้เป็นฟิล์มแบบพับ) แล้วดึงเข้ามาตรงตำแหน่งของการซีลตรงมุมของใบมีด เมื่อได้ระยะที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มสวิทช์สั่งการทำงานให้ชุดของใบมีดลงมา ตัดฟิล์มตั้งระยะเวลาที่ต้องการให้ใบมีดซีลฟิล์มได้ตามต้องการ จากนั้นชิ้นงานจะถูกเคลื่อนมาตามสายพานเพื่อเข้าตู้อบฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มหดรัดสินค้า

คุณสมบัติเครื่องปิดผนึก  L type

1. เหมาะกับฟิล์ม PE,POF,PVC,PP

2. ต้านทานอุณหภูมิสูงไม่ทำให้เกิดควัน

3. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล

4. มีระบบระบายความร้อนภายในตัว

5. มีระบบแม่เหล็กไฟฟ้าภายในคอยตรวจสอบเพื่อป้องกันการปิดผนึกผิดพลาด

6. ลำเลียงโดยใช้สามารถปรับความเร็วของสายพานได้

7. สายพานทนความร้อนได้สูง

คุณสมบัติเครื่องอบฟิล์มแบบอุโมงค์

1. มีปุ่มควบคุมกำลังลม ทำให้อากาศหมุนเวียนได้ 100 %

2. เครื่องจะทำการอบฟิล์มให้ติดเข้ารูปกับสินค้า อย่างสวยงาม

3.ใช้ได้กับฟิล์มหดทุกชนิด เช่น  PE,POF,PVC,PP 

4. มีระบบ cool down อัตโนมัติ จึงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง เครื่องอบฟิล์มหดระบบไอน้ำStream Label Shrink Machine

คุณสมบัติ

1. สามมารถอบรัดฟิล์มหดด้วยความร้อนระบบไอน้ำ

2. สามารถปรับระดับความร้อนได้

3. ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานทางด้านอบฟิล์มหดอย่างสวยงามไม่ย่นหรือยับง่าย

4. มีการทำงานที่รวดเร็วและแม่นยำ

Code shrink#1 Code shrink#2

 


 Code shrink#3


 Code shrink#4

 

              

เครื่องอบฉลากฟิล์มหด หรือ Label Shrink Machine

แบ่งออกเป็น 4 แบบ

Code shrink#1

เครื่องอบฉลากฟิล์มหดแบบต่อเนื่อง หรือLabel thermal Shrink Packaging Machine      

Code shrink#2

เครื่องอบฉลากฟิล์มหดแบบต่อเนื่อง หรือLabel thermal Shrink Packaging Machine         

Code shrink#3

เครื่องอบฉลากฟิล์มหดแบบต่อเนื่อง หรือLabel thermal Shrink Packaging Machine               

Code shrink#4

เครื่องอบฉลากฟิล์มหดแบบไม่ต่อเนื่อง หรือ Label Shrink Machine

คุณสมบัติ

1. ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบไปฟ้า

2. สามารถอบรัดฉลากสินค้าให้เข้ารูปกับตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงาม

3. สามารถอบรัดฉลากพลาสติกประเภท PVC/POP

4. ควบคุมอุณหภูมิได้

5. สามารถอบรัดฉลากฟิล์มหดได้ทั้งขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแก้ว

6. เหมาะกับอบรัดฉลากฟิล์มหดส่วนใดส่วนหนึ่งของขวดก็ได้

  

 
ชนิดเครื่องจักร

เครื่องปิดผนึก (Seal machine) article
เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ article
เครื่องปิดกล่องด้วยเทปกาว
เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต/วันหมดอายุอัตโนมัติ