ReadyPlanet.com


MetLife CFO John McCallion ให้บริการวิดีโออัปเดตทางการเงินประจำไตรมาสที่สามสิ่งของปี 2020 - เว็บโฮสต


|

NEW YORK13; (BUSINESS WIRE) 13; MetLife, Inc. (NYSE: MET) ประกาศแห่งวันนี้ว่า John McCallion รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้จัดทำวิดีโออัปเดตทางการเงินประจำไตรมาสลำดับที่สามของปี 2020 |

|


|

| สามารถดูวิดีโอได้ที่เว็บไซต์สิ่งของ บริษัท 19 ที่ https: // wwwมันสมองmetlife.com/about-us/newsroom/#video |

|

| MetLife, Inc. (NYSE: MET) เปลี่ยน บริษัท ย่อยกับ บริษัท ในเครือ (1C; MetLife1D;) เป็นหนึ่งณโลก 19เป็น หุ้นส่วน ผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำที่ให้บริการประกันภัยค่างวดผลประโยชน์สิ่งของพนักงานและงานจัดการสินทรัพย์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบุคคลและสถาบันสามารถท่องโลกที่เปลี่ยนแปลงไปคว้าMetLife ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2411 มีการดำเนินงานในกว่า 40 ตลาดทั่วโลกและดำรงตำแหน่งผู้นำณสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นละตินอเมริกาทวีปเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางเพราะว่าข้อมูลเพิ่มเติมช่วยไปที่ www.metlife.com |

|

|

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจประกอบด้วยหรือรวมโดยข้อมูลอ้างอิงแห่งมีหรือเชิงอรรถจากการส่งต่อ- เรื่องคาดหวังตามนัยของกฎหมายปรับปรุงการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เฉพาะบุคคลปี 2538 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นการคาดการณ์หรือไม่ก็คาดการณ์เหตุการณ์วันข้างหน้าข้อความเหล่านี้สมรรถระบุได้เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือยุคปัจจุบันพวกเขาใช้คำกล่าวและเงื่อนไขอาทิ 1C; ต่อเนื่อง 1D;1C; ต่อ 1D;1C; ยังคงสิงสู่ 1D;และ 1C; สม่ำเสมอ 1D;และคำอื่น ๆ และข้อจำกัดที่มีความหมายละม้ายกันหรือเชื่อมโยงกับช่วงเวลาวันหน้าที่เกี่ยวข้องกับดักการอภิปรายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานภายภาคหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานดำเนินการในอนาคตบริการหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ที่คาดผลการดำเนินงานในอนาคตหรือผลของบริการหรือผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันกับที่คาดการณ์ไว้ความพยายามในงานขายค่าใช้จ่ายข้อมูลออกของภาระผูกพันเช่นงานดำเนินคดีทางกฎหมายความเอนเอียงในการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ทางการเงิน |

|

| ปัจจัยต่างๆมีความสำคัญณการพิจารณาผลลัพธ์ของ MetLife, Incมันสมอง บริษัท ในเครือกับ บริษัท ในเครือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ในสภาพบนสมมติฐานและความคาดหมายในช่วงปัจจุบันของดิฉันซึ่งอาจไม่ถูกต้องและขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันซึ่งอาจประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตซึ่งข้องเกี่ยวกับการเสี่ยงและความไม่เที่ยงหลายอย่างที่ทุจะตู่เอาผลลัพธ์คงจะแตกต่างอย่างมากจากสถานที่แสดงหรือว่าโดยนัยที่ข้อความทำนายความเสี่ยงความไม่เที่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงการเสี่ยงความไม่แน่นอนกับปัจจัยอื่น ๆ สถานที่ระบุในที่ MetLife, Inc. 19; นูนต่อที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาวัตถุปัจจัยเหล่านี้ เช่น (1) แนวทางของการกระจายเชื้อของ COVID-19 ด้วยกันการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดซึ่งคงทำให้เกิดความเสี่ยงหรือว่าทำให้แรงขึ้น(2) สภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากรวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยการแพร่กระจายเครดิตส่วนของผู้ถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์ภาระผูกพันและคู่สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอนุพันธ์และการก่อการร้ายและความมั่นคง(3) สภาวะตลาดราคาทุนและท้องตลาดสินเชื่อที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งอาจจะส่งผลประกบกันต่อความเก่งกาจในงานตอบสนองความปรารถนาด้านสภาพคล่องและการเข้าถึงทุนทรัพย์รวมถึงงานให้สินเชื่อ(4) การปรับตัดทอนความสามารถในที่การจับจ่ายใช้สอยค่าสินไหมทดแทนความแข็งแรงทางการเงินหรือประเภทเครดิตสรรพสิ่งเรา(5) ความพร้อมและประสิทธิผลสรรพสิ่งการตระเตรียมประกันภัยประกบการป้องกันความเสี่ยงหรืองานชดใช้ค่าปรับ(6) เพิ่มทุนเดิมและสมรรถนะทางการตลาดที่ จำกัด สำหรับเงินสำรองสำหรับประกันชีวิตตามกฎหมาย(7) ผลกระทบกระเทือนต่อดิฉันของความเปลี่ยนแปลงและงานดำเนินการทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่หลากหลายซึ่งเราสิงสู่ภายใต้;(8) การเปลี่ยนแปลงข้างกฎระเบียบข้อบังคับหรือเงินภาษีที่ข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานสิ่งของเราแห่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนหรือว่าความต้องการผลิตผลหรือบริการสิ่งของเรา(9) ผลสรุปที่ไม่พึงประสงค์ไม่ก็ผลกระทบอื่น ๆ ขนมจากการฟ้องร้องคดีการอนุญาโตตุลาการไม่ก็การสำรวจตามกฎเกณฑ์;(10) ข้อความ จำกัด ตามกฎหมายข้อบังคับด้วยกันข้อ ขีดคั่น อื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถของ MetLife, Incมันสมอง ในงานจ่ายปันผลและจับจ่ายหุ้นสามัญคืน(สิบเอ็ด) ความเชื่อมั่นหลักของ MetLife, Inc 19 ณฐานะ บริษัท โฮลดิ้งในการจ่ายเงินปันผลจาก หุ้นส่วน ย่อยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายกระแสเงินสดอิสระและภาระการชำระหนี้และหัวข้อ จำกัด ด้านกฎระเบียบแห่งบังคับใช้เกี่ยวกับความเก่งกาจของ กองกลาง ย่อยณการจับจ่ายเงินปันผลดังที่กล่าวมาแล้ว(12) การเสียจากการลงทุนคุณประโยชน์เริ่มต้นด้วยกันความผันผวน(13) สภาพคล่องที่อาจมีขึ้นและการเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกิดจากการร่วมโครงการให้ยืมหลักทรัพย์กับธุรกรรมอื่น ๆ(14) การเปลี่ยนแปลงค่าหลักทรัพย์และทุนรอนค่าเผื่อและการด้อยค่าของทุนและกระบวนการประมาณการกับข้อสมมติโคน(15) ความแตกต่างระหว่างความช่ำชองการอยากจริงด้วยกันการรับประกันการจำหน่ายและการป้องกันสมมติฐาน(16) การเสี่ยงทางการเมืองกฎหมายความประพฤติงานเศรษฐกิจกับอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับการดำเนินงานทั่วโลกของเรา(17) แรงบีบคั้นด้านการชิงดีชิงเด่นรวมถึงข้างราคาการเข้ามาสรรพสิ่งคู่แข่งรายใหม่การซ่อมสุมของผู้จัดจำหน่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวชาตโดยปรปักษ์รายใหม่กับรายเดิมกับสำหรับเจ้าหน้าที่(18) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการทำงานของดีฉัน(19) ความสูญเสียขนมจากภัยพิบัติ(20) ความเสื่อมของประสบการณ์ในการปิดกั้นต้นตอขึ้นขนมจากการปรับโครงสร้างองค์กรสรรพสิ่ง บริษัท เมืองหลวงประกันชีวิต(21) งานด้อยค่าของคุณค่าความนิยมไม่ก็สินทรัพย์แห่งมีอายุยืนขึ้นอื่น ๆ หรือการตั้งค่าเผื่อการประมาณมูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของเรา(22) การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ข้องแวะกับเงินลงทุนการได้มาของแนวนโยบายรอการตัดบัญชีสิ่งจูงใจที่การซื้อขายรองานตัดบัญชีหรือค่าของกิจธุระที่ได้มา(23) ความสูญเสียสถานที่เกี่ยวข้องกับดักการค้ำประกันในผลิตผลบางประเภท(24) ความพ้นไปประสิทธิผลสิ่งของนโยบายด้วยกันขั้นตอนหรือไม่ก็รูปแบบการปกครองความเสี่ยง(25) ความผิดพลาดในหมู่รักษาสวัสดีทางไซเลขหมายหรือระบบรักษาสวัสดีข้อมูลอื่น ๆ หรือไม่ก็แผนการเอากลับคืนคืนระเบียบ(26) ความล้มเหลวไร ๆ ในการปกป้องความลับของข้อมูลลูกค้า(27) ความเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี(28) ผู้ร่วมงานรับความเสี่ยงมากเกินไป(29) ความลำบากหรือความยุ่งยากจากการทำการท้องตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายของดิฉัน(30) ค่าใช้จ่ายแห่งเพิ่มขึ้นเกี่ยวเงินบำนาญและโครงการผลประโยชน์หลังเกษียณอื่น ๆ(31) ไม่สมรรถปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสรรพสิ่งเราไม่ก็การประสงค์การละเมิดของผู้อื่น 19;สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา;(32) ความยากลำบากหนี้สินแห่งหนคาดไม่ถึงการด้อยค่าของเงินทองหรือการดำเนินการของสถาบันจัดอันดับเหตุเดิมจากงานซื้อภารกิจและกำจัดกิจการการร่วมขายหรือการปรับโครงสร้างนิติบุคคลอื่น ๆ(33) การพัฒนาแห่งหนไม่คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์ที่คงเป็นอันตรายดามการดำเนินงานที่คาดของดีฉันหรือผลกำไรอื่น ๆ จากงานแยก หุ้นส่วน Brighthouse Financial, Inc. และ บริษัท ย่อย(34) ความเป็นไปได้สถานที่คณะกรรมการของ MetLife, Inc. 19 อาจมีอำนาจต่อเอาท์พุตการลงบัตรของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนข้อกำหนดการลงคะแนนสิ่งของ MetLife Policyholder Trust;(35) บทบัญญัติของกฎหมายและสิ่งพิมพ์การประชุมของดีฉันที่อาจจะชะลอประหยัดถ้อยคำหรือปกปักรักษาการครอบครองและงานรวมกันสรรพสิ่งองค์กรแห่งหนเกี่ยวข้องกับ MetLifeและ (36) ความเสี่ยงและความไม่เที่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ชั่วครั้งชั่วคราวใน MetLife, Incมันสมอง 19 ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ด้วยกันตลาดหลักทรัพย์สิ่งของสหรัฐอเมริกา |ผู้ตั้งกระทู้ broadhairstyle6 :: วันที่ลงประกาศ 2021-04-26 02:36:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4353267)

 เล่นเกมพรีเมียม PG ผ่าน ไลน์ เมี่ยม ไปกับเราได้ ทำเงินไห้ได้มากที่สุด pg slot สำหรับนักเดิมพัน การเล่นเกมผ่างทาง ไลน์ pg-slot.game นั้น เป็นคุณภาพที่ดี ได้สำผัสถึงความรู้สึกกับในการเล่นเกม

ผู้แสดงความคิดเห็น pgslot (ABC123-at-GMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2022-05-18 11:36:56


ความคิดเห็นที่ 2 (4503559)

 

 

Loud wails fill a riverside ปั่นสล็อต village in western Nepal that was struck by a powerful sa gaming เข้าสู่ระบบ earthquake last Friday.Grieving survivors have ทางเข้าเล่น123  gathered around funeral pyres to send วิธีแทงบอลออนไลน์  off 13 people who died in the 6.4-magnitude quake.

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น shutdown168 (ffnjkh-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2023-11-11 15:11:53[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล