ReadyPlanet.com


การร้องเพลง เช่น ระดับเสียงที่รับรู้


การร้องเพลง เช่น ระดับเสียงที่รับรู้ หรือการโต้ตอบระหว่างคำและระดับเสียงที่รับรู้ ก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนอื่นๆ ของสมองเพื่อประมวลผลเพิ่มเติม นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกเพื่อระบุเซลล์ประสาทเหล่านี้ และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อระบุว่าเซลล์ประสาทเฉพาะในการร้องเพลงเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่ อ้างอิงจากผู้เขียนบทความที่ตีพิมพ์ แหล่งที่มา เซลล์ประสาท ในวารสาร Current Biology เมื่อวัน ที่ 22 กุมภาพันธ์

 ผู้ตั้งกระทู้ แก้มแก้ว :: วันที่ลงประกาศ 2022-12-22 14:18:33


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล